Información, Orientación e Prospección de Emprego

Persoal:

Orientadora laboral: Mª Carmen Pereiro Casal

Horario de atención:
luns, martes, xoves de 8:00 a 15:00 h.
Contactar:
981 513061

orientacionlaboral@boqueixon.com

Atencións destinadas a: Demandantes de emprego

Servizos que se prestan:

  • Información, motivación e asesoramento para a busca de emprego e a mellora da empregabilidade
  • Información e asesoramento para a posta en práctica de iniciativas empresariais
  • Realización de itinerarios personalizados de inserción profesional

Uso de cookies

Informámoslle de que esta web usa cookies. Faga click na nosa política de cookies, para máis información.

ACEPTAR
Aviso de cookies