LEXISLACIÓN

  • DECRETO 88/2014, do 3 de xullo, polo que se regula o sistema de substitución de sancións impostas por incumprimento da Lei 11/2010, do 17 de decembro, de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade e se establecen os criterios básicos dos programas preventivos que dela derivan.
  • DECRETO 126/2012, do 24 de maio, polo que se establece e se regula o sistema de información sobre o consumo de bebidas alcohólicas en menores.
  • ORDE do 1 de marzo de 2012 pola que se regulamenta a sinalización das limitacións no consumo, venda e subministración de bebidas alcohólicas en locais comerciais de Galicia.
  • Sinalización das restricións de consumo e venda de alcohol
  • LEI 11/2010, do 17 de decembro, de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade.
Arriba